Corona

Algemene regels voor de interne clubwedstrijden, per 26 mei 2020

Loting gebeurt bij aankomst op de vijver, na doorgeven van steknummer gaat de deelnemer rechtstreeks naar zijn stek
Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
Was of ontsmet je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Maximaal 30 deelnemers zijn toegestaan die zich dienen te registreren (VOL = VOL)
De ‘coronaverantwoordelijke’ dient aanwezig te zijn voor toezicht en handhaving en is bekend als aanspreekpunt voor deelnemers, vrijwilligers, gemeente en handhavers-
Trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimtes kunnen begeven
Er mogen geen toeschouwers zijn tijdens en na de wedstrijd
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie
Wegen: er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de driepoot om te wegen. Deze kan zelfstandig staan.
Tellen: deelnemers tellen zelf en geven dit door aan de weegploeg.
Ga na de activiteit tijdig naar huis en blijf niet hangen
————————————————————————————————————————————————–

Beek en Donk, 26 mei 2020

Interne clubwedstrijden tijdens Corona periode.

De Gemeente Laarbeek heeft ons toestemming gegeven om vanaf 30 mei weer interne clubwedstrijden te vissen, mits we de op dat moment geldende Corona maatregelen in acht nemen.

De stand per bovengenoemde datum:

1,5 meter afstand van elkaar houden, ben je verkouden blijf dan thuis, niezen in je elleboog, regelmatig handen wassen, geen handen schudden en gebruik papieren doekjes/tissues.

Ons stappenplan:

Kom niet voor 13:00 uur, tot die tijd is de vijver alleen toegankelijk voor de wedstrijd leiding.

De loting begint om 13:15 en duurt tot 13:30 uur.

Om 14:00 uur gaat de poort op slot, er mogen maximaal 30 personen op de vijver aanwezig zijn, bezoek is niet toegestaan.

We kunnen maximaal 26 stekken gebruiken en VOL = VOL.

Ook dit jaar schrijft Mari Vereiken de deelnemers in vanaf de bank op de visvijver.

Als afgesproken op de laatste jaarvergadering loot de visser een groen of rood nummer met daarop ook het steknummer, wordt er voor de eerste wedstrijd voor jou een groen lootje getrokken dan vis je op het grote gedeelte van de vijver, een rood lootje vist op het kleine gedeelte. De 2e wedstrijd loot iemand die de 1e wedstrijd een groen lootje had uit de zak met rode lootjes en andersom. Zodoende vist iedereen 4x op het grote gedeelte en 4 keer op het kleine gedeelte in de competitie.

Je mag niet zelf een lootje uit de zak pakken om besmetting tegen te gaan, dit wordt voor je gedaan door iemand van de wedstrijdleiding.

Na het loten ga je rechtstreeks naar je visstek en kun je met opbouwen beginnen.

Einde wedstrijd.

Nadat de wedstrijd is afgelopen blijft de visser op z’n stek, de weegploeg komt langs met een driepoot met daaraan de weegschaal en het weegnet.

De visser zelf stopt zijn gevangen vis in het weegnet EN telt het aantal vissen, de weegploeg kijkt toe vanaf 1,5 meter en leest de weegschaal af.

Na het wegen zet de visser de vis terug in het water.

Hierna ruimt de visser zijn spullen (verder) op en vertrekt naar huis.

Algemeen

Vanaf 13:00 uur is de vijver gesloten voor iedereen die NIET aan de wedstrijd meedoet.

Omdat volgens ons niemand met andermans materiaal in aanraking komt levert de visclub geen ontsmettingsmiddelen en doekjes/tissues.

Denk je die toch nodig te hebben dan moet je die van thuis meebrengen.

Het is verplicht om een Corona verantwoordelijke aan te stellen die aanwezig moet zijn, Peter Beerens heeft zich hier voor aangemeld; zijn instructies dienen te allen tijde worden opgevolgd, ook zal hij proberen om eventuele vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

De wedstrijdcommisie