Contact

Contactpagina 

De volgende e-mail contact adressen zijn nu actueel

Algemeen    info@hetgeduld

Onderhoud onderhoud@hetgeduld

Penningmeester finance@hetgeduld

Beheer website webmaster@hetgeduld

Ledenadministratie Sportvisserij Nederland

Ledenadministratie Het Geduld  ledenadmin@hetgeduld