Privacyverklaring

Datum: mei 2018PrivacyverklaringDit is de privacyverklaring van Hengelsportvereniging Het Geduld, gevestigd op De Schop 25, 5737 JM Lieshout., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235306, hierna te noemen: “Het Geduld” of “Wij”.Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust aan het bestuur van HSV Het Geduld.In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kan worden


enhet uitvoeren van de lidmaatschaps-

overeenkomst.

· Voornaam
· Achternaam

· Adres

· Geboortedatum

· Telefoonnummer

· Aanmeldingsdatum

· Bankgegevens

Uitvoering van de overeen-komstGedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 maand na opzeggingSportvisserij Nederland.
Zij hebben deze gegevens nodig om een Vispas te kunnen maken.

Administratie· Voornaam
· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· Geboortedatum

· Aanmeldingsdatum

· Bankgegevens

Uitvoering van de overeen-komstGedurende de looptijd van de overeenkomst tot 1 maand na opzeggingIntern, alleen voor de voorzitter en de secretaris.
Fotomateriaal· Foto’s tijdens evenementenVoor eigen activiteiten of voor publicatie in regionale kranten.Het fotomateriaal wordt niet vernietigd en blijft beschikbaar voor andere activiteitenRegionale kranten kunnen foto’s van evenementen plaatsen.
Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen.

Wij hebben een eigen website. Wij gebruiken geen cookiesVerstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die wij met u hebben, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Wij geven uw persoonsgegevens door aan de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland omdat zij de enigen zijn die de Vispas kunnen maken.

De gemaakte foto’s kunnen door ons gebruikt worden tijdens andere evenementen.

Ook geven wij soms fotomateriaal door aan regionale kranten als illustratie bij artikelen over een georganiseerde activiteit.Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij wij op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal deze verwijdering in onze administratie verwerkt worden.Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevensWijziging van het privacy beleid

De Vereniging kan haar privacybeleid aanpassen om deze up-to-date te houden.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen om u hierover te informeren.Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ad van der Zanden

E-mail: Hetgeduld@onsbrabantnet.nl

Telefoonnummer: 0492 464473, alleen op maandag en woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur.Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris of het bestuur van HSV Het Geduld.