Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

1)Er wordt geloot op volgorde van aankomst op de visvijver.

2)Op de vijver wordt gevist met een vaste hengel (= vaste stok), lengte is vrij, hengel heeft maar één haak.
Op andere wedstrijden is de hengelkeuze vrij, wel maar één haak per hengel.

3)Eerste signaal is voeren en vissen, 2e signaal is einde wedstrijd en moet de gevangen vis in het leefnet zitten, mocht iemand beet hebben tijdens het
2e signaal moet hij dit melden door zijn hand op te steken en “beet” te roepen. Alleen deze visser(s) mogen doorvissen totdat de vis geland of verspeeld is.

4)Steknummers ruilen is niet toegestaan, uitgezonderd in een uitzonderlijke situatie
(bv. te felle zonneschijn) dan kan ruilen worden voorgesteld aan de wedstrijdleiding die dan, evt na overleg met de aanwezige vissers, hierover een bindende beslissing neemt.

5)Er wordt gevist op aantal en gewicht, bij gelijke punten gaat aantal boven
gewicht.

6)Alle vis telt mee behalve snoek, snoekbaars, grondel, schele pos,
zonnebaars en paling, baarzen maats en ondermaats tellen mee in de uitslag.
Bij wedstrijden op het kanaal telt de schele pos wel mee.

7)Aas en voer zijn vrij m.u.v. verse de vase, gekleurde maden en met Sudan Rood gekleurd voer.

8)Maximaal 500 gram droog voer (controle hierop is mogelijk) op de visvijver, voor
wedstrijden die gevist worden op andere wateren is er geen maximale
hoeveelheid droog voer, eventueel kan in overleg met de deelnemers een
maximum worden afgesproken.

9)Bij 1e signaal één keer zwaar voeren, daarna alleen kleine balletjes
(Indien men te laat komt, alleen nog maar kleine balletjes voeren).

10)Gevangen vis bewaren in een nylon leefnet totdat de weegploeg komt.

11) Het resultaat wordt bepaald door de punten voor het aantal gevangen vissen en het gevangen gewicht bij elkaar op te tellen, er wordt vanaf 25 punten naar beneden afgeteld.

12)Het slechtste resultaat wordt geschrapt.

13) De jeugd en de volwassenen vissen tegelijk, hun wedstrijdpunten worden ná de
laatste wedstrijd herzien voor het jeugd klassement.
De jeugdleden worden niet bij elkaar gezet, zij vissen tussen de volwassenen.

14) Men kan alleen koning(in) worden als men minimaal 5 van de 8 wedstrijden heeft
mee gevist, dit geldt ook voor deelname aan de prijsuitreiking.

15)Bij onregelmatigheden of onduidelijkheden beslist de wedstrijdleiding